Sambata, 15 12 2018
Pe mâna lui Chirica: o nouă mină de aur pentru Asimionesei în Centrul Iașului

Pe mâna lui Chirica: o nouă mină de aur pentru Asimionesei în Centrul Iașului

Tun stil Asimionesei: acte contradictorii, două procese pierdute, sentință irevocabilă împotriva lui, interpuși în firmă, dată în calendar falsificată, dar readus la masă de Primărie. Miza: un teren de 560 mp în Centru Civic, lângă Turnul UMF (fost „Petre Andrei”). Acolo era sediul Compiața, firma-paravan a lui Asimionesei plătind doar 10% din suma de achiziție. Cadastrul i-a refuzat întabularea, Primăria revendică din nou terenul. Cât timp primarul și patronul informal al BZI au un „parteneriat strategic”, cum va apăra șeful Primăriei bunul ieșenilor?

Printr-un interpus, Ghiocel Asimionesei, patronul BZI, vrea să pună mâna pe o mină de aur, în centrul Iașului. De cinci ani, Asimionesei, prin Enviro Consulting Group, încearcă să intre în posesia unui teren de 560 mp și a unei clădiri de 170 mp pe strada Zmeu nr. 2. Fix vizavi de Muzeul Municipal și de fostul turn al Universității „Petre Andrei”.

La prima strigare, doar terenul valorează 300.000 de euro. Prin diferite tertipuri, Asimionesei a vrut să-l ia la preț de chilipir: 13.500 lei, adică vreo 3.000 de euro. Acum, doar primarul Mihai Chirica îl poate opri pe Asimionesei. O va face?

 

O scurtă cronologie

Imobilul și terenul din Zmeu numărul 2 au avut un traseu complicat în ultimii aproape 30 de ani. Au trecut în proprietatea statului, ca urmare a emigrării proprietarilor, iar printr-o decizie din 1989 Consiliul Popular al Județului Iași a trecut acest imobil în administrarea Consiliului Popular al municipiului Iași pentru Administrația Piețe Iași.

Ulterior, imediat după ’90, imobilul și terenul au mers la nou-înființata Compiața, care a administrat, o perioadă, piețele agroalimentare din oraș. La sfârșitul anilor ’90, în urma disputelor cu fostul primar Constantin Simirad, Compiața a pierdut acest drept. Ulterior, a intrat în procedură de faliment.

În mai sau în septembrie?
Anul 2012 reprezintă un moment de cotitură. În acest an, nu e clar dacă în mai sau septembrie,
Enviro Consulting Group (firmă controlată din umbră de Ghiocel Asimionesei) a cumpărat la licitație de la Societatea Civilă Practicieni Consulting & Management IPURL (lichidatorul Compiața) un teren de 560 mp și o clădire de 170 mp pe strada Zmeu nr. 2, peste drum de actualul Muzeul Municipal. Prețul: 133.500 lei. La cursul de atunci vreo 30.000 de euro. E vorba de fostul sediu social al Compiața.

 

Primăria a câștigat irevocabil
Dar Primăria se judeca deja de câțiva ani cu Compiața și cu lichidatorul privind proprietatea asupra clădirii și a terenului din Zmeu nr. 2. Astfel, Primăria a făcut o acțiune în revendicare imobiliară, respectiv pentru evacuare. Concret, reprezentanții Primăriei au susținut că SC Compiața a avut doar drept de administrare și folosință și nu de proprietatea asupra bunurilor imobile.

Pe 28 mai 2012, a venit sentința irevocabilă a Tribunalului. Astfel, Compiața, prin lichidator judiciar, a fost obligată să lase Primăriei „în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul din Iași”. În plus, instanța a dispus „evacuarea pârâtei (Compiața – n.r.) din acest spațiu”.

În 2013, Primăria a încercat executarea silită. Compiața și lichidatorul au contestat. Pe 16 mai 2014, Judecătoria a respins ca nefondată contestația la executare formulată de Compiața prin lichidator. Adică, spațiul trebuia eliberat.

Lichidatorul a făcut apel, iar pe 17 decembrie 2014, Tribunalul a admis contestația la executare formulată de Compiața în contradictoriu cu Municipiul Iași. „Suspendă de drept executarea silită”. Motivul fiind că SC Compiața era în insolvență.

A forțat la Cadastru
Revenim la achiziția de către Enviro a imobilului și a terenului. Pe 2 aprilie 2013, Enviro
Consulting Group a chemat în judecată Oficiul de Cadastru (OCPI) solicitând instanței „alocarea unui număr cadastral pentru imobilul proprietatea reclamantei (Enviro – n.r.), obligarea pârâtei la întabularea dreptului său de proprietate pentru acest imobil. Reclamanta a arătat că a dobândit prin vânzare la licitație imobilul teren (560,36 mp) și construcție (169,75 mp) de la Compiața în lichidare, dovadă în acest sens stând procesul verbal de adjudecare 85/10.09.2012”.
Cu alte cuvinte, în SEPTEMBRIE 2012, lichidatorul și Compiața vânduseră terenul și clădirea, deși în MAI, irevocabil, judecătorii de la Tribunal stabiliseră că acestea sunt PROPRIETATEA PRIMĂRIEI.

 

Nu a făcut dovada proprietății
Neavând acest detaliu, judecătorii au arbitrat disputa dintre Enviro și Cadastru. În cadrul procesului, reprezentanții OCPI Iași au susținut că au respins cererea Enviro motivat de faptul că SC Compiața nu a făcut dovada dreptului de proprietate. Mai mult, în evidențele OCPI Iași, Compiața figura cu o cerere de înscriere a dreptului de proprietate pentru acest imobil, aceasta fiind respinsă. Pe scurt, inspectorii de la Cadastru au refuzat întabularea atât pe Enviro cât și, anterior, pe Compiața deoarece niciuna dintre firme nu făcuse dovada proprietății.

În final, după apel, sentința definitivă din 16 martie 2015, a dat dreptate Oficiului de Cadastru, respingând acțiunea formulată de Enviro care voia întabularea pentru imobilul de la Zmeu 2. Prima înfrângere a Enviro.

 

O altă dată a licitației

În paralel, fără absolut nicio legătură, o femeie, Monica Hagianu Streit, într-un proces de revendicare, a cerut ca, în locul imobilului ce nu i se mai putea da, să-i fie acordate în compensare alte imobile pe care le deține Primăria. Și a adus ca exemplu terenul și casa de la Zmeu nr. 2.

În sentința din 24 octombrie 2014, instanța reține: „Imobilul a fost transferat către SC Enviro Consulting în baza procesului verbal de licitație și adjudecare din data de 7.05.2012. Nu a fost depus la dosar niciun act din care să rezulte că acest imobil s-ar afla în proprietatea municipiului Iași”.

Nu este clar cine a efectuat „cercetările”, dar surprinde data procesului verbal de licitație și adjudecare: 7 MAI 2012 și nu 10 SEPTEMBRIE 2012. Deci, care este data corectă?

Nu există contract
Totuși, Enviro nu deține act de proprietate pentru respectivele imobile. În februarie 2016, Enviro a dat în judecată lichidatorul Compiața. Reprezentanții Enviro au cerut instanței pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare,
după adjudecarea din 2012.

Sentința este din 19 ianuarie 2017. Instanța a constatat: „În urma licitației a fost încheiat procesul verbal de licitație și adjudecare nr. 85/10.09.2012. Totodată, la data adjudecării, s-ar fi încheiat actul de adjudecare nr. 88/10.09.2012 în care se precizează că s-a achitat în numerar suma de 13.500 lei conform facturii din 10.09.2012 reprezentând 10% din valoarea licitată și stabilită cu titlu de preț. După acel moment, lichidatorul ar fi refuzat să se prezinte la notar și să încheie contractul de vânzare-cumpărare în forma autentică”. Din aceste date reiese că prețul de adjudecare a fost de 133.500 lei, adică cel de pornire.

 

Nu a plătit diferența de 90%

În cadrul aceluiași proces, în sentință, s-a precizat: „în primul rând instanța constată că reclamanta (Enviro – n.r.) nu și-a îndeplinit obligația de plată a întregului preț de achiziție de 133.500 lei în termenul de 6 luni de adjudecare. Reclamanta nu a făcut dovada că a achitat prețul. La fila 46 reclamanta recunoaște că nu a achitat prețul integral. Prin urmare, instanța apreciază că nu poate pronunțata o hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare atâta vreme cât nu s-a făcut dovada că prețul convenit a fost achitat vânzătorului.
În al doilea rând, se reține că nu s-a făcut dovada faptului că imobilul pentru care s-a organizat licitația era în patrimoniul Compiața, nefiind depus vreun titlu în acest sens”.

 

Instanța a respins cererea
În plus, instanța a reținut că în acte imobilul din Zmeu 2 este menționat ca fiind „în folosința” și nu în proprietatea Compiața. Mai mult, cei de la Cadastru au comunicat că terenul și construcția nu figurează cu număr cadastral alocat și nu este înscris în cartea funciară. Ba, în februarie 2009, a fost respinsă o cerere de întabulare a dreptului de proprietate formulată de Compiața.

Astfel, în ianuarie 2017, instanța a respins cererea Enviro de-a primi act de vânzare-cumpărare. A doua înfrângere în instanță.

Dacă Enviro nu are contractul de vânzare-cumpărare, de ce anterior a dat în judecată Oficiul de Cadastru cerând întabularea? A încercat să forțeze obținerea contractului de vânzare-cumpărare prin întabulare, spun experții în afaceri imobiliare.

 

O nouă acțiune a Primăriei

Pe 5 septembrie 2017, Municipiul Iași, prin primar, a depus acțiune de revendicare imobiliară împotriva Enviro. „Dosarul este înregistrat pe rolul Judecătoriei Iași și are ca obiect acțiune în revendicare formulată de Municipiul Iași, Consiliul Local al Municipiului Iași, în calitate de reclamanți, a imobilului - construcție și teren - din Iași, stradă Zmeu nr. 2, în suprafața de 170 mp construit și 397 mp neconstruit. Acțiunea este formulată în contradictor cu Enviro Consulting, în calitate de adjudecatar al bunurilor deținute de Compiața, aflată în procedura de lichidare de bunuri. Imobilul revendicat - spațiu și teren - se află în prezent inventariat în domeniul public al Municipiului Iași în bază deciziei civile din 2012 pronunțată de Tribunalul Iași (...) prin care s-a admis acțiunea formulată de Municipiul Iași și Consiliul Local și a obligat reclamantul (Compiața – n.r.) să lase în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul din stradă Zmeu nr. 2”, a precizat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei.
După ce municipalitatea a depus acțiunea, aceasta a fost anulată pentru că nu au fost întrunite niște condiții de formă. „După parcurgerea procedurii de regularizare, instanța va fixa termen de judecată”, a completat Buraga.

Primăria lui Mihai Chirica ne-a dat deja emoții cu primele erori în depunerea acțiunii. Dacă pierde, Asimionesei se face proprietar pe un teren în centrul Iașului în care se poate construi lejer un P+4, căruia ulterior i se mai adaugă un etaj și aduce un profit de-un milion de euro.

Aberațiile afacerii

1. Ghiocel Asimionesei, prin Enviro Consulting Group, vrea să intre în posesia terenului și clădirii evaluate la vreo 300.000 de euro (cotă de piață acum) deși a plătit doar 3.000 de euro în 2012 (10% din prețul de vânzare de 30.000 euro)


2. Nu există nicio dovadă că terenul și clădirea au fost în proprietatea Compiața, ci doar în administrare și folosință


3. Există o decizie irevocabilă a instanței cum că imobilul de la Zmeu 2 e în deplina proprietate a Primăriei. Instanța a dispus inclusiv evacuarea Compiața de acolo


4. Există două date ale procesului verbal de licitație și adjudecare: 7 mai 2012 și 10 septembrie 2012. Dacă a fost pe 7 mai, lichidatorul a vândut imobilul în timp ce se judeca cu Primăria asupra proprietății. Dacă data corectă e 10 septembrie, atunci lichidatorul a vândut după ce instanța stabilise dreptul de proprietate în favoarea Primăriei

 

 

Legătura Enviro – Asimionesei

Tot prin Enviro, Asimionesei a lăsat o datorie de 400.000 de lei către RADEF, în contul închirierii Cinema Tineretului. N-a plătit nicio zi de chirie)

 

 

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma Enviro Consulting Group, cu sediul social la București, îi are drept acționari pe Ioan Beșleagă (90%) și Florin Modoranu (10%). Ambii sunt cunoscuți ca persoane apropiate lui Ghiocel Asimionesei. Astfel, Modoranu este omul pus de Asimionesei să se ocupe de tipografia unde se tipărește cotidianul BZI. Tot Modoranu figurează ca administrator la o altă firmă controlată de Asimionesei, Grafic Beta Invest SRL, transformată în Grafic Beta Trust.

După intrarea în insolvență a Delta Press Investment, Ghiocel Asimionesei a editat BZI și prin Media Pro Distribution Group SRL, firmă la care unul dintre asociați era Ion Beșleagă.

O altă afacere scandaloasă datează din 2012 când Enviro a închiriat ruina Cinema Tineretului. Timp de trei ani, firma n-a plătit niciun leu chirie, RADEF România având de recuperat 400.000 lei, în acest scop promovând o acțiune în instanță.

 

Aceeași adresă

Enviro Consulting Group are sediul declarat în București, pe str. Luica, nr. 17, aceeași adresă având-o și firma Global Impex Distribution SRL, una dintre societățile asumate de familia Asimionesei, prin care încearcă o altă inginerie imobiliară, pe Sărărie 202.

Inițial, Enviro a avut sediul în Iași, într-un apartament din Păcurari, pe str. Neculau, nr. 16, unde locuia Claudiu Asimionesei, fiul lui Ghiocel. La un moment dat, numărul de telefon al Enviro Consulting de pe site-ul Ministerului de Finanțe era menționat la BRAT drept contact pentru „Bună Ziua Iași”.

 

 

Citeste si...
Nota
(0 voturi)

4488 comments

 • Bella - Miercuri, 24 Octombrie 2018

  Could you ask her to call me? https://www.serpsmart.com/como-comprar-viagra-foro-fc2f.pdf viagra zakup w internecie Nokia pairs that hardware with some new software and apps, which are built on Microsoft's Windows Phone operating system. Nokia's Pro Camera app will teach people how to use the advanced features. It also includes a manual focus option.
  https://expand.disruptive.live/monster-stack-2-plus-level-2-walkthrough-9787.pdf#referred 2015 monster stack payouts A lot of the choices that women need to make in pregnancy, it's sort of not possible for ACOG to tell them the right answer. For example, if you think about prenatal testing you're thinking about a case in which you're trading off more information about the baby for some small risk of miscarriage. Ultimately that needs to be combined with women's own ideas about how they feel about a miscarriage versus how they feel about a developmentally delayed child and that's not something a recommendation can tell you. That's something you need to learn to think through on your own.
  https://www.zonaoptica.pt/costco-pharmacy-lone-tree-colorado-4b4a.pdf list of prescription drugs used recreationally "I have a little bit of an old-fashioned swing where I use my hands a bit too much and don't rely on just the bigger muscles, which is what Chuck is trying to get me to do. Hopefully that will lead to more consistency tee-to-green."
  http://www.robanoko.com/rx-warehouse-pharmacy-inc-b12b.pdf#shore rx warehouse pharmacy inc Manley, who also sits on the board of directors of the Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), one Canadas largest banks, observed that the OSFI has been making cybercrime more of an issue and raising questions with bank boards to make sure that financial institutions were taking necessary steps to mitigate cyber risks.
  https://www.zonaoptica.pt/buy-viagra-for-women-uk-4b4a.pdf can you buy viagra over counter uk A study published last week found that the number of opioid prescriptions for non-cancer pain has almost doubled in the past decade. What’s more, prescriptions for non-opioid painkillers has remained stable or even declined over the past decade. According to researchers, even though methods of identifying pain and prescribing proper medicines to address it have improved, doctors are doling out opioids at alarming rates.

  Report
 • Timmy - Miercuri, 24 Octombrie 2018

  We'd like to offer you the job http://www.sunabi.com/orvigomax-review-7800.pdf orvigomax SoftBank said on Tuesday it would pay 150 billion yen for a51 percent stake in Finnish mobile game maker Supercell, makerof hit games "Clash of Clans" and "Hay Day". The latestdeal-making drive follows a $21.6 billion acquisition of U.S.mobile carrier Sprint Corp earlier this year.
  http://rnd.npic.edu.kh/hondrocream-4c14.pdf hondrocream
  He says the limits infringe on his right to free speech. "If the government tells you that you can't spend your money where you want, there should be a real, real good reason," he said in a recent interview in Washington.
  https://www.kvetiny.com/zovirax-duo-krem-cena-d50a.pdf zovirax prix france Brady is doing more with less than at any point in his 14-year career. He’s 36 now, a three-time Super Bowl winner and with the game on the line in the last two minutes, I still take him over Peyton Manning, Drew Brees and Aaron Rodgers.
  https://www.svetvzpominek.cz/viagra-paypal-forum-9c39.pdf#skip viagra offshore pharmacy
  From municipal police to teachers, workers began a 48-hourstrike against plans to cut thousands of public sector jobs,public anger fuelled by the killing of an anti-racism rapper bya supporter of the far-right Golden Dawn party.
  http://www.techguy4u.in/que-es-el-prostin-4cd3.pdf buy prostin online In conjunction with investigators in several EU states, OLAF dismantled two major Chinese organized crime groups operating out of Austria, Italy and Hungary in 2008 and 2009. Total losses in duties alone were put at 100 million euros, while VAT losses from national budgets amounted to 200 million euros.

  Report
 • Ismael - Miercuri, 24 Octombrie 2018

  How long have you lived here? https://www.nejshopik.cz/advantages-of-manforce-tablets-d774.pdf advantages of manforce tablets However, please note - if you block/delete all cookies, some features of our websites, such as remembering your login details, or the site branding for your local newspaper may not function as a result.
  http://www.ohiotitlecompany.net/jared/index.php/fiber-choice-gummies-uk-ae41.pdf fiber choice tablets reviews "Hundreds of billions of dollars, or more, you could easily say," said Karim Basta, chief investment strategist at $2 billion hedge fund III Associates. Picking Summers could mean more market volatility because his views on monetary policy are less well-known. "The market perceives Yellen as a much more of a known quantity," he said.
  http://mec.npic.edu.kh/index.php/best-drugstore-acne-spot-concealer-5953.pdf prescription drugs available in russia Rescue teams are warning people in some Colorado towns isolated by devastating flooding against remaining there, telling them that they could face weeks without basic supplies, including running water and electricity.
  https://www.demaster.cz/polypodium-leucotomos-e-bom-para-melasma-c0a4.pdf#headstone polypodium leucotomos e bom para melasma The birthing suites in the private maternity wing of St Mary’s, an NHS hospital, are relatively Spartan, but they provide one-to-one care and instant access to some of the country’s top consultants.
  https://www.kisjmk.cz/vikalis-vx-20-2284.pdf vikalis vx 20 forum I leave the winery at Romaneira late in August, as the 2013 harvest is only just beginning. Corinne is standing over the programming panel of the wine press, sipping fluorescent cerise glassfuls of the tinta roriz juice that is destined to become one of her joyfully juicy rosés. “I taste it every five or six minutes and adjust the time, the firmness of the squeeze, the temperature… the press is my instrument,” she tells me. “I can’t even programme the TV,” remarks her husband. Happily, though, we can all drink the wines.

  Report
 • Kermit - Miercuri, 24 Octombrie 2018

  I enjoy travelling https://www.hcnv.cz/meds4allcoukbenefitocom-3a66.pdf eddrugslist.club In Geneva, the fight began when the city council designated the ash as a nuisance, allowing city workers to remove them. A private tree company was paid about $300,000 to help remove a large portion, especially older, huge ash trees, Dinges said.
  https://www.kisjmk.cz/methylprednisolone-3-days-2284.pdf methylprednisolone 125 mg In the past, only a small handful of professionals were known for having expertise in municipal restructuring. But a recent slew of Chapter 9 filings has yielded many new faces, and Detroit's bankruptcy will only continue that trend.
  https://www.kvetiny.com/superhealthbizcom-d50a.pdf#envelope health.citizing.org Natalie Raja, 46, organiser of the Bushy Park club, says: “We thought there must be more girls out there that want to play cricket. We held an open day and 50 girls turned up. We now run three teams - we’ve really got the ball rolling now. Even if we wanted to stop we couldn’t because the girls love it so much.”
  https://expand.disruptive.live/psoriasistreatmentsinfocom-9787.pdf donnamedrea.com
  Yet, sometimes the tough talk is necessary because money is involved. Seniors are particularly susceptible to scams that prey on their vulnerabilities. From those spending recklessly on a romantic partner to those being scammed by a professional, dating the wrong person can be financially catastrophic.
  http://mec.npic.edu.kh/index.php/loperamide-webmd-5953.pdf loperamide webmd
  Between 2007 and 2011, the most recent year for which statistics were available, the number of Indian nationals apprehended by U.S. authorities jumped from less than 1,000 annually to nearly 4,000. The numbers of Bangladeshi, Nepalese and Sri Lankan migrants detained have also increased.

  Report
 • Erwin - Miercuri, 24 Octombrie 2018

  I'm a partner in https://www.okdom.sk/powermax-45-parts-breakdown-2fbc.pdf potterton powermax 155x user manual One of Elkins' lawyers interviewed Glassey on July 30 in Woodstown, N.J., where she was in jail for failing to appear in court in an unrelated case. According to a transcript, Glassey declined to confirm the story. "I don't want to incriminate anyone," she said.
  https://www.mpu.sk/sildenafil-teva-canada-8a46.pdf sildenafil teva canada
  Britain, backed by France and the Netherlands among others, has argued that Hezbollah's growing involvement in the Syrian war means Lebanon is already in a fragile situation and that the EU must weigh the possibility of future attacks in Europe.
  http://www.zeebra-online.de/index.php/ahmedipharmcom-3528.pdf canadasupplementsupply.com It is clear that the latest revelations are embarrassing for the administration, especially as relations with France have improved over the last years. And lets not forget that France was the only major European ally that was willing to support US military action in Syria just a few weeks ago.
  https://www.demaster.cz/generic4com-c0a4.pdf#believes 365cams.com Nine incidents were reported in total, and witnesses said they saw the four throwing what Mecham called "chemical reaction bombs" from Stone's vehicle. One of the residences the four allegedly targeted was Stone's ex-girlfriend, KUTV reported.
  http://www.ultimate.cz/bestsupplementsstockcom-c3e7.pdf warwickacutemedicine.co.uk Tampa Bay went ahead 3-0 during the second when slow-footed catcher Jose Molina doubled, went to third when Escobar hit a flyball and scored on DeJesus' sacrifice fly. Molina received a standing ovation after scoring.

  Report
 • Makayla - Miercuri, 24 Octombrie 2018

  I'd like to pay this cheque in, please https://www.kvetiny.com/webmd-synthroid-reviews-d50a.pdf synthroid webmd
  "He's an old man who got to live the end of his life along the beach, living the life of Riley,'' said Patricia Donahue, whose husband Michael was an innocent man killed by gunfire aimed at a passenger in his car on May 11, 1982. Bulger is charged with Michael Donahue's slaying. "He's 83. He could die before this trial is even over."
  https://www.unesco-ic.cz/discount-mail-order-pharmacy-1179.pdf prescription drugs stress relief Father Gary Meier, a gay, St. Louis-based Catholic clergymen, says there's a wide range of statistics out there on gay priests, but jokes that in his experience, "30 percent are gay, 30 percent are straight, and 30 percent are in denial."
  http://xplor.hk/intivar-tightening-cream-philippines-d392.pdf#wounded intivar cream Billions of dollars in federal aid has built a new and stronger flood protection system for a city below sea level in many areas. Improvements include new pumps and concrete walls that reach 20 feet high in some areas to protect against storm surges.
  http://mariascakes.com.au/bestbodyit-opinioni-8392.pdf#fancied bestbody.it opinioni
  Mark Weatherford, who preceded McConnell at the DHS before joining the Chertoff Group consulting firm this year, said the lack of major NSA-related legislative proposals shows appreciation of the value of digital intelligence gathering, which officials say has helped thwart numerous terrorist plots.
  https://www.hrani-rulety.cz/bqpharmacvcom-e73a.pdf#disease shopmeds.in
  It was bound to be a challenge, because Siegfried is not much given to sublimity. There’s an awful lot of sinister tuba and dark string tremolandos, accompanying the vengeful broodings of various dwarfs. There’s comedy, when Siegfried drives in a bear and scares Mime out of his wits (not seen in this modest “semi-staging”, alas). There’s a dragon, whom Siegfried kills (somewhere out in the wings on this occasion), there’s a bird who guides him to the sleeping heroine that he will awaken in the final scene.

  Report
 • Bradley - Miercuri, 24 Octombrie 2018

  I can't get a signal https://www.okdom.sk/wegmans-pharmacy-dewitt-ny-2fbc.pdf wegmans pharmacy nazareth pa A French government source had expressed hope theprovisional deal would be signed in front of visiting VietnamesePrime Minister Nguyen Tan Dung in Paris on Wednesday, settingthe stage for 60 firm orders for medium-haul aircraft as well asoptions for 30 more.
  http://epscoindia.com/blaze-24-hour-fitness-tauranga-1ab7.pdf blaze 24/7 The 2015 U.S. Open will be held at Chambers Bay outside Seattle. It will be the first time the course has hosted the event. Other future U.S. Open venues include Oakmont Country Club (2016, 9th U.S. Open), Erin Hills (2017, 1st U.S. Open) Shinnecock Hills (2018, 5th U.S. Open), Pebble Beach (2019, 6th U.S. Open), and Winged Foot (2020, 6th U.S. Open). 
  http://mec.npic.edu.kh/index.php/can-i-buy-promescent-in-the-uk-5953.pdf can i buy promescent in the uk For her, Obama's speech was a welcome confirmation that troops would not be marching through her homeland. But she still fears the government's plan may put her family at risk. She and her family are against any military action in Syria.
  https://www.unesco-ic.cz/cheap-fluoxetine-uk-1179.pdf buy fluoxetine 20 mg uk Notably, a federal jury in Manhattan rejected the SEC's claims that former Citigroup manager Brian Stoker was liable for violating securities laws in connection with a $1 billion collateralized debt obligation.
  https://www.unesco-ic.cz/safe-grabs-shark-tank-episode-1179.pdf safe grabs cyndi lee "It is not our aim to be alone," says Karl Lamers, a prominent lawmaker with Merkel's center-right Christian Democratic Union (CDU) Party. "Germany is not looking for leadership, but many others are looking to Germany."

  Report
 • Nevaeh - Miercuri, 24 Octombrie 2018

  I'm sorry, she's https://www.okdom.sk/testogen-xr-2fbc.pdf testogen-xr powder "If I get a chance to see Braun, I've got a question for him right to his face, you know?" Gibson said Sunday before a game against the Pittsburgh Pirates. "Is he about rehearsed (enough) by now, you think? About ready to come out? He's probably practicing at the theater school somewhere. Just you look at how things like that can influence people's opportunities and an opportunity to do something like that."
  https://www.hcnv.cz/amazon-test-x180-ignite-3a66.pdf test x180 real reviews "Still, a higher share had reported rising sales and a lower share hadreported falling sales in the first quarter of 2013, possibly reflectingincreased headwinds from a weak global economic environment and tighter domesticfiscal policy in the latest period," Gill added.
  https://www.blacktheatresrnec.cz/cafemed1com-a0f5.pdf tomah.medicineshoppe.com Protesters of the Keystone XL pipeline, a proposed pipeline that would carry tar sands oil from Canada to the Gulf of Mexico, lined up at the intersection of Lincoln Way and Welch Avenue on Saturday, Sept. 21.
  http://epscoindia.com/buy-betamethasone-valerate-cream-usp-01-1ab7.pdf#pill betnovate n buy online An initial public offering would bring to a head the ongoingbattle between Sergio Marchionne, who has led both companiessince Chrysler's government-financed bankruptcy in 2009, and ahealthcare trust fund affiliated with the United Auto Workersunion.
  http://mariascakes.com.au/calavo-stock-price-8392.pdf#gipsy calavo foods de mexico sa de cv Alexander was also a popular prediction for the royal baby's name, modeled after Queen Elizabeth's middle name, Alexandra. The name "Alexander" also comes from Greek and means "protector of men."

  Report
 • Dro4er - Miercuri, 24 Octombrie 2018

  What are the hours of work? http://www.ohiotitlecompany.net/jared/index.php/nitro-tech-review-indonesia-ae41.pdf nitro tech nighttime vs casein There was some concern at the White House that Americanswould be critical if Obama were perceived to be refusing tonegotiate, and thus compromise, with his political opponents.But a number of polls conducted in recent weeks proved thatRepublicans were being held responsible for the crisis, theofficials said.
  http://madisonminiwarehouses.com/pharmula-innovations-d80a.pdf pharmula innovations llp Still, says the report, Castellaneta has portrayed other "Simpsons" characters, not limited to Krusty and Mayor Quimby. If an Emmy is the criteria, there's also Kelsey Grammer, the voice of infamous recurring character Sideshow Bob, who's always on the hunt for Bart Simpson.
  https://www.zonaoptica.pt/bupropion-75-mg-weight-loss-4b4a.pdf#wall increasing wellbutrin xl dose side effects A stronger police and security presence was apparent in New York and Washington, as it has been on past 9/11 anniversaries. Security was also beefed up at several embassies, according to State Department officials.
  https://www.nejshopik.cz/costco-pharmacy-cordelia-ca-d774.pdf discount pharmacy warehouse lane cove In VW's home country of Germany, the IG Metall union that represents workers has seats on the company's board. IG Metall would like to see the UAW organize the Chattanooga plant and bring it in line with Volkswagen's other major factories around the world, all of which have union representation.
  http://mec.npic.edu.kh/index.php/gosupplementnationcom-5953.pdf visualmedicine.ca The Afghan Foreign Ministry says the country's president will soon visit neighboring Pakistan in an effort to mend fences, and says it hopes that the new government in Islamabad will seek to improve tense relations.

  Report
 • Ernie - Miercuri, 24 Octombrie 2018

  A book of First Class stamps https://www.hcnv.cz/extremepeptideca-promo-code-3a66.pdf extremepeptide.ca promo code
  "I was shocked. I never intended on naming my son Messiah because it means God and I didn't think a judge could make me change my baby's name because of her religious beliefs," said Martin. Her appeal will be heard by the Cocke County Chancellor on Sept. 17.
  https://expand.disruptive.live/wpillsat-9787.pdf#wheelbarrow bulk-meds-store-supply.com The law, which describes homosexual propaganda vaguely as anything "aimed at the formation of nontraditional sexual behavior," levies fines of up to 5,000 rubles ($150) on individuals and up to 1 million rubles ($30,000) for companies, including media organizations, which violate it.
  http://www.zeebra-online.de/index.php/online-pharmacy-which-provides-cash-on-delivery-payment-3528.pdf#grease rising abuse of prescription drugs French newspaper Le Monde reported this week that the NSAhad recorded French telephone data on a huge scale betweenDecember 2012 and January this year. Other reports have accusedthe U.S. government of bugging European Union offices.
  http://www.techguy4u.in/875-mg-amoxicillin-twice-a-day-for-tooth-infection-4cd3.pdf#trust amoxicillin 875 mg and clavulanate potassium 125 mg “He’s done a really good job of getting on base against righthanders and swinging the bat well against righthanders. (Just) trying to break up our lefthanded hitters. Sori’s (Alfonso Soriano) done a good job behind Robbie (Cano), so I just kind of decided to go with Alex,” Girardi said before the game.
  https://www.mpu.sk/linezolid-yahoo-answers-8a46.pdf#interest linezolid yahoo answers
  Those were exceptions. At most elections of modern times, the rule is that the north belongs to Labour and the south to the Tories and the bits of each that don't are scooped up by the Lib Dems or Nationalists. Mrs Thatcher's long-term legacy to her party was to turn the great cities of the north into electoral wastelands for the Tories. Tony Blair's magic had gone by his late period and Labour support in the south collapsed altogether once the party dumped him for the Scottish Gordon Brown.

  Report

Leave a comment

Antibiotice

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Decembrie 2018 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Clipul zilei

Go to top