Ca urmare a declaraţiilor făcute astăzi, 9 noiembrie 2016, de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Domnul Maricel Popa, conducerea Aeroportului Iaşi emite următorul Comunicat de Presă:

 

„Aeroportul Iaşi, „auditat” politic

 

Constatăm cu mare dezamăgire încălcarea flagrantă a normelor imperative privind auditul intern şi transformarea unei activităţi ce ar fi trebuit să aibă rol de îndrumare, conform cartei auditului, într-o acţiune de represiune.

 

Aeroportul Internaţional Iaşi este unul dintre exemplele pozitive de dezvoltare în aviaţie la nivel mondial, cu performanţe înregistrate ce depăşesc cu mult alte cazuri de succes. Cel mai recent exemplu este raportul Airports Council Internaţional din 7 noiembrie 2016, în care Aeroportul Iaşi este lider la categoria sa (aeroporturi care înregistrează sub 1 milion de pasageri anual) în ceea ce priveşte dezvoltarea anuală comparativă şi creşterea constantă a numărului de pasageri.

 

Astăzi, Aeroportul Iaşi este victima unei ingerinţe politice fără precedent, prin folosirea cu rea-credinţă şi în mod abuziv a resurselor publice aflate în posesia Consiliului Judeţean Iaşi. Se confirmă că demersurile noului Preşedinte al Consiliului Judetan Iaşi sunt exclusiv revanşarde şi constau în blocarea planurilor de dezvoltare a Aeroportului Iaşi, dar şi în eforturile disperate de a ştirbi imaginea publică pozitivă în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul regiei. În perioada iunie-noiembrie, Consiliul Judeţean Iaşi, prin noul Preşedinte, a blocat sistematic toate demersurile fireşti venite din partea regiei, a atacat public orice acţiune  desfăşurată de către Aeroport.

 

Ca entitate auditată de Consiliul Judeţean Iaşi, Aeroportul Iaşi ar fi trebuit, conform legii, să fie primul care să primească draftul raportului de audit, pentru a face observaţiile/contestaţiile de rigoare. Acest demers de „auditare” a regiei nu a urmărit nicio clipă pista de audit comunicată, ci s-a dovedit a fi un instrument de terfelire a imaginii Aeroportului, singura investiţie locală notabilă, care a adus în Iaşi plus valoare în ultimii 4 ani.

 

Tipologia unică şi deplasată în care s-a desfăşurat această misiune de audit, de către persoane ce au demonstrat în nenumărate rânduri, paradoxal, că nu cunosc dispoziţiile legale aplicabile regiei autonome, pe de o parte, şi specificul activităţii aeroportuare ca activitate comercială, pe de altă parte, a fost una susţinută în permanenţă de jigniri personale la adresa salariaţilor regiei, de acuze verbale complet nefondate, de opinii ce  au depăşit şi depăşesc cu mult sfera de desfăşurare a misiunii. Fără a fi considerată o exagerare, întreaga activitate de dezvoltare  a Aeroportului Iaşi a fost paralizată, timp de aproape două luni, într-un mod complet neprofesionist şi abuziv, salariaţii regiei aflându-se de cele mai multe ori în situaţia de a renunţa la desfăşurarea activităţilor curente întrucât auditorii, încălcând procedura stabilită de comun acord, descindeau în birourile regiei, oprind salariaţii din orice activitate, pentru a le răspunde la întrebări, multe dintre ele cu adevărat halucinante.

 

Astfel, printre multiplele întrebări şi opinii exprimate de către  auditori s-a regăsit acuzaţia că Aeroportul Iaşi are un compartiment de marketing. Se pare că acest lucru este de neacceptat pentru auditorii CJ Iaşi, pentru care promovarea Aeroportului Iaşi trebuia făcută exclusiv în Iaşi,  nu în întreaga regiune, pentru că aeroportul este doar al Judeţului Iaşi. În opinia  acestor angajaţi ai CJ Iaşi, pentru prestarea unor servicii, printre care şi momentele artistice dedicate pasagerilor, regia ar fi trebuit să întocmească note de intrare-recepție,  salariaţii regiei ar fi trebuit să viziteze şi să fotografieze zilnic, cu data vizibilă, toate panourile de promovare din regiunea Moldovei, pentru a face dovada existenţei lor, materialele uzuale de promovare a curselor (flyere, broşuri, steguleţe etc.) distribuite pasagerilor sau invitaţilor trebuiau împărţite doar persoanelor care îşi dădeau datele de identificare, toate e-mailurile sau discuţiile comerciale uzuale ar fi trebuit documentate prin minute de şedinţă, printate şi arhivate, s.a.m.d.

 

Este inacceptabil ca în 2016, când instituţiile publice încearcă să se adapteze cerinţelor lumii moderne, să existe funcţionari publici de execuţie, care să facă dovada lipsei de cunoaştere elementare privind legislaţia şi specificul entităţilor ce le auditează, făcând confuzii nepermise între instituţii publice cu rol de deservire a cetăţenilor şi întreprinderi publice ce desfăşoară activităţi cu scop exclusiv comercial într-o piaţă concurenţială.

 

 

Întrucât R.A. Aeroportul Iaşi nu a intrat în posesia niciunei variante a draftului de raport de audit, neavând acces la concluzii oficiale, precizăm că opiniile prezentate se bazează exclusiv pe discuţiile, interviurile şi comunicarea dintre auditorii desemnaţi şi salariaţii regiei. Toate precizările făcute astăzi, în conferinţă de presă, de către noul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, reprezintă  concluzii eronate, nesusţinute în realitate de documente, sunt proprii interpretări ale legislaţiei de către funcţionari publici ce nu au avut minimă pregătire să auditeze un domeniu atât de vast, precum cel aeroportuar.

 

Aceste interpretări vor fi demontate şi înlăturate una câte una, pe calea procedurală, instituită de legiuitor. Iar faptul că se prezintă aceste aşa-zise „concluzii”, în lipsa observaţiilor oficiale ale regiei aeroportuare, arată că atât echipa de audit, cât şi Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi nu au urmărit decât prejudicierea imaginii Aeroportului Iaşi. Pentru toate aceste acţiuni, R.A. Aeroportul Iaşi îşi rezervă dreptul de a îi acţiona în justiţie, chemându-i să răspundă solidar pentru încălcarea cu rea-credinţă a atribuţiilor ce le revin.

 

Totodată, se impune analiza planului subiectiv de derulare a acestei misiuni de audit, întrucât, din studierea informaţiilor publice existente pe website-ul CJ Iaşi, am constatat că şeful direct al celor care au desfăşurat acest audit într-un mod cu totul neprofesionist şi cel care a coordonat această misiune este o persoană apropiată de actualul Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, acesta din urmă angajându-l la firma proprie, pe o funcţie de conducere,  în urmă cu câţiva ani.

 

În ciuda acestor lovituri aplicate tocmai de către Consiliul Judeţean Iaşi, rezultatele înregistrate de Aeroportul Internaţional Iaşi sunt incontestabile - regia a înregistrat profit pentru prima dată în istoria sa, reuşind să deschidă 23 de destinaţii noi, în condiţiile în care în urmă cu patru ani existau doar o rută internă şi una externă regulată. Dacă în 20 de ani nu s-a schimbat nimic, iar în patru ani s-au schimbat atâtea lucruri în bine, înseamnă că s-a întâmplat ceva - echipa şi management performant. Viziune şi voinţă. Sprijin, şi nu piedici din partea Consiliului Judeţean Iaşi.

 

 „Nicăieri în lume nu cred să mai existe un caz similar, în care tocmai cel chemat să susţină o activitate, şi anume preşedintele autorităţii tutelare a aeroportului, Domnul Popa vine şi încearcă disperat să distrugă o imagine pozitivă construită în atâţia ani, cu eforturi de neimaginat pentru Domnia Sa. Ştiu că persoana aceasta şi-a luat angajamentul de a distruge imaginea pozitivă a aeroportului încă din prima sa zi de activitate, iar „prestaţia” sa în aceste luni confirmă întrutotul ceea ce spun. Singura acţiune a dumnealui, legată de  Aeroport, a fost să trimită aici un control general care să verifice întreaga mea activitate, începând cu prima mea zi de lucru la Aeroport. Mă aşteptam să lupte pentru un nou drum de acces spre Aeroport, dar nu a făcut nimic în acest sens, mă aşteptam să lupte pentru a nu fi puse în pericol operaţiunile aeriene, prin amplasarea Spitalului Regional lângă aeroport, însă Domnia Sa, dimpotrivă, a făcut tot ce poate să îl poziţioneze acolo. Mă mai aşteptam să răspundă solicitării mele încă de acum patru luni, de a gândi împreună un nou plan de dezvoltare a aeroportului, de a găsi soluţiile de finanţare pentru investiţiile viitoare, însă nici aici nu a avut buna credinţă să facă ceva. Nu îi pasă că pasagerii nu mai încap deja în terminale şi că anul viitor traficul va continua să crească foarte mult, nu îi pasă că echipamente de milioane de euro stau afară în ploaie şi soare, pentru că el nu doreşte să avizeze construcţia unui garaj, nu îi pasă că sunt zile în care, din cauza drumului dificil de acces spre/dinspre aeroport, pasagerii ajung în ultimul moment la check-in. Şi, în general, văd că nu îi pasă că toate aceste aberaţii prezentate astăzi triumfalist fac rău Aeroportului Iaşi infinit mai mult decât crede Domnia Sa că fac persoanei mele, şi că astăzi le spune STOP companiilor aeriene! Cum vor răspunde toţi cei care astăzi au lovit complet iresponsabil în singura investiţie din Iaşi, lăudata de Comisia Europeană?

 

Evident că toate „concluziile” prezentate astăzi pe picior sunt aberante şi eronate, iar opinia publică nu are răbdarea să analizeze în amănunt aceste lucruri. La nivelul diplomaţiei publice însă, aceste atacuri produc pagube. După distrugerea aurei  FILIT, doar aeroportul mai rămăsese aparent necontaminat de dispute politice. Acum, punem cruce şi acestui proiect. Nimeni nu a mai stat cu mintea la deschiderea de noi rute în aceste luni, mai toţi salariaţii au fost pe rând rugaţi, solicitaţi şi apoi presaţi de către echipa de audit să spună lucruri care să incrimineze.

                 

 Noi încă aşteptăm oficial acest raport de audit, pentru a putea afla ce nu au vrut să înţeleagă aceşti domni şi pentru a demonta oficial toate aceste aberaţii. Consider că reforma administraţiei publice trebuie să înceapă astăzi mai degrabă cu funcţionarii publici de execuţie, care îşi exercită atribuţiile cu rea credinţă întrucât un sistem public sănătos înseamnă că, indiferent cine conduce o instituţie, funcţionarul de execuţie să respecte atribuţiile din fişa sa de post şi Codul de Conduită al funcţionarului public, în niciun caz comenzi politice. Anul acesta, în februarie, s-a lansat la nivel central „Comisia de tăiat hârtii”, o inițiativă de debirocratizare a aparatului public, prin preluarea în mod constant a sugestiilor de la publicul larg. La Iaşi, din iunie, Domnul Maricel Popa a lansat „Comisia de tăiat capetele care nu au produs hârtii”, o iniţiativă de înlăturare a adversarilor săi politici, indiferent de performanţele profesionale.

 

În final, mă declar profund indignat de faptul că toate aceste acţiuni s-au întâmplat pentru că nu am acceptat să mă închin în faţa noii conduceri, că nu îi împărtăşesc doctrinele politice şi că nu am dorit să păzesc umil uşa biroului său,” a declarat Marius Bodea, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional Iaşi.


Președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, a anuntat astăzi, pe pagina sa de Facebook, că au fost înaintate mai multe plângeri la Parchet împotriva celor de la R.A Aeroportul International Iasi pentru mai multe nereguli sesizate de Serviciul de Audit.

 

„Conform legislației în vigoare, o dată la trei ani, se impune un audit intern în toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean. În urma controlului periodic realizat la R.A Aeroportul Internațional Iași au fost întocmite primele Formulare de Constatare și Regularități, care atestă nereguli. Potrivit documentelor realizate de Departamentul intern de Audit al Consiliului Județean Iași, s-a constatat că:

- au fost plătite, în baza unor contracte de publicitate, servicii de care aeroportul nu a beneficiat niciodată;

-au fost puse la dispoziția unor agenți economici stații din interiorul aeroportului, fără a se încasa contravalorea tarifelor, din acești bani o parte urmând să ajungă la Consiliul Județean Iași;

- au fost efectuate majorări salariale în afara cadrului legal;

Având în vedere neregulile prezentate mai sus, Consiliul Județean Iași a înaintat plângeri penale, astfel încât organele abilitate să-i poată sancționa pe cei care se fac vinovați de aceste abateri.”, anunță președintele CJ Iași, Maricel Popa.

 

Prejudiciul constatat se ridică la jumătate de milion de lei. Auditul nu s-a încheiat, iar conducerea Aeroportului a anunțat deja că va contesta controlul.

 

La rândul său, Marius Bodea, directorul demisionar al Aeroportului Iași, a precizat în această după-amiază, la Digi24, că totul este un atac de natură politică și că instituția pe care a coordonat-o a lucrat transparent și legal. Bodea candidează pentru un post de parlamentar pe listele PNL Iași.


Marius Bodea demisionează de la conducerea Aeroportului Internațional Iași.

 

„Nu vreau să amestec activitatea politică cu cea de manager. De aceea am decis să demisionez pentru a mă implica mai activ în campania electorală. La Aeroport am adus multe curse Iașului. Sunt mulțumit de ceea ce las în urmă”, a spus el

 

Marius Bodea deschide lista PNL Iași pentru Camera Deputaților, după alegerile din 11 decembrie urmând a ocupa, mai mult ca sigur, fotoliul de parlamentar.

„În cazul în care voi fi ales, voi susţine ca în primul an de guvernare liberală să se aloce cercetării 0,7% din PIB şi voi iniţia o lege prin care statul să devină un investitor în cercetare, restituind o parte din investiţia cercetătorului, dar fără a pretinde o parte a drepturilor de autor“, sunt promisiunile pe care Bodea le face alegătorilor ieșeni.

 

În ceea ce privește locul de manager rămas liber la Aeroport, șeful Consiliului Județean, Maricel Popa, spune că: „Deocamdata nu sunt propunneri pentru manager, dar ca acesta va fi cu siguranță un specialist în activități aeroportuare”.


Liberalii ieșeni propun o nouă aborbare pentru susținerea de către stat a proiectelor inventatorilor. Marius Bodea, candidat PNL la Camera Deputaților, spune că va propune ca o parte din cheltuielile făcute pentru realizarea unui brevet să fie decontate de stat.

 

„România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte alocările sumelor pentru cercetare şi dezvoltare, raportate la PIB. Vorbim de 0,38% din PIB, în condiţiile în care media în UE este de peste 2%. Ultimul loc nu ne face cinste. Voi susţine ca în primul an de guvernare liberală să se aloce cercetării 0,7% din PIB şi voi iniţia o lege prin care statul să devină un investitor în cercetare, restituind o parte din investiţia cercetătorului, dar fără a pretinde o parte a drepturilor de autor“, a declarat Bodea.

 

Conducerea PNL Iași a prezentat-o pe candidata Iulia Scântei, aflată pe prima poziţie în lista pentru Senat.

 

Scântei, absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii „A.I. Cuza“, arspune că își va asuma responsabilitatea de a transpune în legi ideile colegilor liberali.

 

„De prea multe ori, după Revoluţie, au fost cazuri în care parlamentarii abia reuşeau să citească şi să înţeleagă o lege, şi de aici a apărut şi vorba «am votat, dar nu ştiu ce lege». E timpul să se producă o schimbare, iar proiectele şi ideile care se susţin în timpul campaniei electorale de către un partid trebuie să ia forma concretă a unui text de lege, iar pentru acest lucru avem nevoie de specialişti. Eu sunt un astfel de specialist“, a declarat Scântei, citată de „Ziarul de Iași”.


Adăscăliţei Junior a fost năşit de Holicovi n La nuntă a fost prezent şi primarul. Chirica şi Bodea, duşmanii din scandalul Spitalului Regional, sub acelaşi acoperiş. N-a fost nevoie de Ambulanţă. Mireasa lui Constantin Adăscăliţei Junior este farmacistă.

 

Fiul cel mare al fostului deputat PSD, Constantin Adăscăliţei, s-a căsătorit week-end-ul trecut cu Alexandra, petrecerea de nuntă având loc la Restaurantul „La Castel“ din Breazu. În altă parte nici nu se putea, dată fiind relaţia de prietenie dintre familiile Adăscăliţei şi Rădeanu, ultimul fiind patronul locului unde a avut loc nunta.

 

Muzică din Moldova

La eveniment, la care au participat aproximativ 350 de personae, au participat mai mulţi membri ai familiei Holicov. De altfel, Alexandru şi Lavinia Holicov au fost naşii tinerilor însurăţei.

Nu au lipsit primarul Iaşului, Mihai Chirica, directorul Aeroportului Iaşi, Marius Bodea sau omul de afaceri Constantin Rădeanu. Pentru că familia mirelui este cunoscută ca apropiată a acestui sport, la nuntă au mai luat parte preşedintele Federaţiei Române de Karate Tradiţional, Nicolae Marandici şi Paul Pintilie, antrenorul secţiei de karate a CS Ceahlăul Piatra Neamţ.

Buna dispoziţie a fost întreţinută de o formaţie din Republica Moldova, „Millenium“, dar şi de alţi cântăreţi.

 

Adăscăliţei şi soţia sa, iar în spate naşii Holicov

Dans special de la frate

O surpriză gustată de toţi invitaţii a fost dansul oferit de Marius Adăscăliţei, fratele mirelui, alături de formaţia „Universul latino“. „A fost foarte frumos şi cred că toată lumea s-a simţit foarte bine. Din câte ştiu eu, nu se gândesc încă la un copil. Nu cred că voi fi bunică prea curând“, spune Mariana Adăscăliţei, mama mirelui.

Mireasa Alexandra a terminat Facultatea de Farmacie şi lucrează ca farmacistă. Tinerii căsătoriţi au fost în luna de miere înainte de nuntă, la Barcelona.

 

Fetiţa lui Adăscăliţei Senior are trei ani

Conduce afacerile tatălui

Băiatul cel mare al lui Constantin Adăscăliţei provine din prima căsătorie a fostului deputat, cu Mariana. Cei doi mai au un băiat, Marius. În 2014, Constantin Adăscăliţei s-a căsătorit cu Cosmina, de profesie stomatolog, cu care o fetiţă, Alexia Maria.

Constantin Adascăliţei Jr. este director general la firma de pază şi protecţie NPS Security, continuatoarea IGS-ului înfiinţat cu mulţi ani în urmă de fostul deputat. La aceeaşi firmă lucrează pe post de inspector resurse umane şi fosta soţie a lui Constantin Adăscăliţei.

 

Citește și S-a ales cu trei acuzații dintr-o singură lovitură. Afacerist judecat pentru că l-a fugărit pe rivalul în dragoste cu o volă


PNL Iași a depus astăzi la Biroul Electoral Județean (BEJ) listele de candidați pentru Parlamentul României. Delegația liberală a fost condusă de Emil Teofil Bălteanu, președintele PNL Iași, secretarul general Dan Niță, candidați și primari liberali din tot județul.

 

Primul loc de pe lista PNL pentru Senat este ocupat de notarul public Iuliana Scântei, urmată de Mihaela Popa.

 

Scântei, plecată din Iași de mai mulți ani, a intrat în atenţia publicului acum aproape zece ani, când presa centrală scria despre aceasta că este „pupila lui Tudor Chiuariu“, fost ministru al Justiţiei, pe care l-a şi consiliat ca şi secretar general de minister.

 

„Am ales să mă alătur soluțiilor propuse de  PNL pentru dezvoltarea orașului meu și împreună să pregătim Iașul pentru guvernare. Orașul se confruntă cu multe probleme, iar acestea nu sunt din cauza ieșenilor, ci a unei administrații locale ineficiente și a reprezentării slabe a intereselor ieșenilor în Parlament”, a declarat Scântei.

 

 

La Camera Deputaţilor lista este deschisă de Marius Bodea, Dumitru Oprea, Costel Alexe şi Alexandru Muraru.

,,Sunt un om al faptelor și nu al promisiunilor. Dovadă este aeroportul. Sunt convins că la finele mandatului meu de parlamentar vom avea Spitalul Regional de Urgențe și infrastructura județului va arăta mult mai bine”, a spus Marius Bodea după depunerea listelor de candidați.

„Considerăm că este cea mai bună echipă pentru Iași dintre toate listele formațiunilor politice.  Este vremea proiectelor importante pentru Iași și nu a promisiunilor pe care ieșenii le aud de peste două decenii”, a declarat și Emil Teofil Bălteanu, președintele interimar al filialei PNL.

 

Liderii PNL Iași au anunțat că vor merge în toate localitățile județului pentru a prezenta alegătorilor programul și propunerile pe care le au în vederea dezvoltării județului Iași.

 

Citește și Surpriză pe listele de candidați ale PNL Iași: două femei, cap de afiș la Senat


Lista de candidați la Senat va fi deschisă la liberali de un personaj total necunoscut ieșenilor: Iulia Scântei. Ea este acompaniată de actualul senator Mihaela Popa. Marius Bodea și Dumitru Oprea vor fi „locomotivele” PNL Iași pentru Camera Deputaților.

 

Primul loc de pe lista PNL pentru alegerile parlamentare a fost ocupat de un notar impus de la Bucureşti. Iulia Scântei este necunoscută la nivel local, precum şi în rândul liberalilor ieşeni, iar singura sa legătură cu Iaşul rămâne faptul că aici s-a născut. Scântei va deschide lista la Senat, urmată de Mihaela Popa, a decis ieri conducerea centrală a PNL. Scântei a intrat în atenţia publicului acum aproape zece ani, când presa centrală scria despre aceasta că este „pupila lui Tudor Chiuariu“, fost ministru al Justiţiei, pe care l-a şi consiliat, dar unde i-a fost şi secretar general de minister.

 

Din poziție eligibilă a dispărut Liviu Bulgaru, cel care deschidea inițial lista după votul dat de liberalii ieșeni, la începutul lunii octombrie

 

La Camera Deputaţilor lista este deschisă de Marius Bodea, Dumitru Oprea, Costel Alexe şi Alexandru Muraru. Pe pozițiile eligibile nu se mai regăsesc Daniel Minciună, Liviu Brătescu şi Anton Doboş.

 

PNL speră să obţină la Iaşi şase mandate, două la Senat şi patru la deputaţi, asta reprezentând 30 la sută din voturi.


Aeroportul Iaşi şi Compania Blue Air anunţă operarea unui nou zbor intern începând cu data de 15 decembrie 2016.  Este vorba despre zborul Iași-Oradea, cu escală în Bucureşti, şi care va fi efectuat de patru ori pe săptămână, în fiecare zi de luni, miercuri, vineri şi duminică. Decolarea din Iaşi va avea loc la ora 12:30, iar aterizarea la Oradea va fi la ora 15:15.

 

Anunţul despre introducerea noii rute interne a fost făcut astăzi la Oradea, în cadrul unei Conferinţe de Presă, în prezenţa conducerii Consiliului Judeţean Bihor şi a Aeroportului Oradea, la discuţii participând şi conducerea Aeroportului Internaţional Iaşi şi a Companiei Blue Air.

 

Iaşi - Bucureşti - Oradea este a treia cursă internă ce va deveni operabila în acest an, după ce pe 1 octombrie 2016 a fost lansat primul zbor ce conectează Iaşul de Vestul ţării, prin Cluj şi Timişoara, curse operate tot de compania Blue Air.

 

 „Colaborarea Aeroportului Iaşi cu partenerul nostru Blue Air începe să se concretizeze în multiple opţiuni de zbor pe plan intern, acest lucru însemnând o mobilitate şi mai mare în regiunea noastră şi, implicit, o şansă în plus pentru accelerarea dezvoltării locale. Rezultatele sunt îmbucurătoare şi mărturisesc că în planul nostru de extindere privind rutele interne, după Cluj şi Timişoara, următorul pas era această destinaţie nouă. O legătură a Iaşului cu încă un oraş important din Vestul ţării reprezintă garanţia că lucrurile merg în direcţia corectă, avem o distribuţie a zborurilor interne foarte echilibrată în acest moment, şi sunt convins că după această perioadă de testare a gradului de încărcare, nu va trece mult până când vom putea opera şi o cursă directă Iasi-Oradea, mai ales cele două regiuni nu sunt legate printr-o cale rutieră adecvată. Accesabilitatea către transportul aerian a crescut foarte mult în ultimii ani, această tendinţă se vede deja inclusiv pe cursele interne, lucru ce va fi confirmat de cifrele de trafic pe care le estimăm pentru anul viitor pe toate rutele de la Aeroportul Iaşi – 1.500.000 de pasageri”, a declarat Marius BODEA, Preşedintele C.A. al Aeroportului Internaţional Iaşi.

 

 „În 2016 vom avea trei baze externe şi cinci baze interne, aşadar dorim să ne aplecăm şi asupra regiunilor, dezvoltând legături între oraşele importante din România, unde cererea este foarte mare, iar călătoria cu trenul nu mai este o opţiune viabilă. Dacă o călătorie Iasi-Oradea, cu trenul,  durează şi 12 ore, iată că începând cu luna decembrie, poţi ajunge cu avionul din Iaşi la Oradea în două ore, cu escală de 55 de minute în Otopeni, fără debarcarea pasagerilor.

Introducerea recentă a rutelor Iasi-Cluj şi Iasi-Timisoara sunt evenimente fericite pentru noi, sunt conexiuni care au venit cu un grad de încărcare de 100% încă de la primul zbor, de aceea credem că nouă ruta ce va lega Iaşul de judeţul Bihor va fi la fel de profitabilă. Biletele de avion sunt disponibile începând chiar de mâine. Preţul unui bilet porneşte de la 90 de RON, în acest tarif fiind incluse gratuit transportul unui bagaj de cala până în 32 de kg, bagajul de mână, un snack şi băuturi”,  a declarat Tudor CONSTANTINESCU, Director Comercial Compania Blue Air.

 

În acest an, numărul curselor interne de la Aeroportul Iaşi, cu Blue Air, va ajunge la patru (BUCUREŞTI, CLUJ, TIMIŞOARA, ORADEA), urmând ca din vara lui 2017, aceeaşi companie să deservească şi ruta Iasi-Constanta. 

 

Pe lângă zborurile interne, Blue Air operează curse externe, de la Iaşi, spre: PARIS (Beauvais), LONDRA (Luton), ROMA (Fiumicino), BARCELONA, BRUXELLES şi KOLN (Bonn), VALENCIA (Manises). În plus,  via Bucureşti, pasagerii se vor putea conecta direct la cele peste 33 de destinaţii internaţionale operate de Blue Air.


Primarul Mihai Chirica a anunțat că va depune plângere penală împotriva membrilor PNL care au făcut presiuni asupra ministrului Sănătății pentru a schimba amplasamentul din Moara de Vânt stabilit pentru Spitalul Regional de Urgențe.

UPDATE

La câteva ore după declarațiile făcute de primar la adresa conducerii Aeroportului Iași, a venit și răspunsul lui Marius Bodea pe care îl prezentăm mai jos:

 

„Referitor la declaraţiile Domnului Primar al Municipiului Iaşi, în Conferinţa de Presă de astăzi, 12 octombrie 2016, privind construirea Spitalului Regional de Urgențe în zona Moara de Vânt, precizăm următoarele:

 

Aeroportul Iaşi nu avizează autorizaţii de construire, astfel încât toate afirmaţiile legate de acest subiect sunt tendenţioase. Avizul tehnic de specialitate pentru construirea unui astfel de obiectiv este obligatoriu şi este emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

 

Conform Regulamentului (UE) nr. 139/2014 (Anexa III, paragraf ADR.OPS.B.075 – Protecţia Aerodromurilor, precum şi AMC&GM - Aerodromes - Annex to ED 2014-012-R), Aeroportul Iaşi şi-a îndeplinit datoria şi a acţionat legal, înaintând factorilor de decizie acte pentru a aduce la cunoştinţă riscurile ce pot apărea în cazul realizării unei construcţii precum Spitalul de Regional de Urgențe într-o zonă de risc operaţional aerian. Totodată, şi în baza aceloraşi cerinţe, Aeroportul Iaşi şi-a apărat dreptul legitim de a-şi proteja desfăşurarea eficientă şi în siguranţă a activităţii economice care i-a fost încredinţată spre administrare. 

 

„Amplasarea unui astfel de obiectiv de importanță regională într-o zonă cu restricţii, lângă un  aeroport care, prin activitatea sa, generează zgomot foarte mare, este clar o măsură care va crea o dublă problemă: disconfort fonic pentru cei ce beneficiază de serviciile spitalului şi, cu siguranţă, viitoare restricţii de operare pentru Aeroport, întrucât legislaţia de mediu protejează sănătatea oamenilor în mod primordial, şi nu investiţiile, chiar dacă acestea sunt multiplicatoare în economie, aşa cum este Aeroportul Iaşi.

 

Administratorul de aerodrom are datoria de a monitoriza continuu zonele de protecţie ale Aeroportului şi este obligat să facă toate diligențele legale pentru a-i înştiinţa pe cei în drept asupra riscurilor ce se pot apărea, prin construirea în zonele de protecţie a Aeroportului, a unor obiective civile. Siguranţa oamenilor primează întotdeauna chiar şi în cazul în care vorbim de cei care folosesc obiectivul în cauză sau sunt pasageri în avion. După momentul de înştiinţare, administratorul de aerodrom va fi absolvit de orice obligaţie şi nu va putea răspunde pentru eventuale prejudicii ori evenimente critice produse ca urmare a construirii unui edificiu într-o zonă de risc operaţional aerian. Orice decizie adoptată în urma luării la cunoştinţă a elementelor de risc operaţional şi de altă natură va trebui să fie asumată de cei care iau această decizie.

 

Rog Primarul Iaşului să aibă decenţa de a nu îşi ascunde greşeala de a decide amplasarea hazardată a SRU lângă Aeroport, prin infestarea opiniei publice cu declaraţii deplasate.”, a declarat Marius BODEA, Președintele C.A. al Aeroportului Internaţional Iaşi

 

Știre inițială

Edilul a declarat astăzi, într-o conferință de presă, că va depune la Parchet plângerea, solicitând procurorilor să identifice persoanele care au încercat să-l oblige pe ministru să nu accepte zona din Moara de Vânt.

 

„L-am anunțat și pe domnul ministru că, referitor la persoanele care au încercat în mod abuziv să influențeze decizia pe care urma să o ia la Iași, precizez că vom depune plângere penală la DNA pentru trafic de influență și încercare de a contura o altă decizie tehnică pentru sprijinirea unui membru de partid dintr-o altă formațiune politică. Nu mai dau nume. Și o să cerem judecarea „in rem” până se află cele trei persoane care, cu o zi înainte, au fost la cabinetul ministrului Sănătății, cerând să nu ia o decizie cât timp este prezent comisarul european Corina Crețu la Iași... pentru că nu e bine”, a spus Chirica.

 

Primarul Iașului a făcut referire și la directorul Aeroportului, Marius Bodea, care ar fi transmis într-o adresă către Autoritatea Aeronautică că nu va da aviz pentru noul amplasament.

 

„Am asistat cu deosebită tristețe să văd că un ieșean care a urmărit să obțină și o demnitate publică de a reprezenta viața acestei comunități, își permite să trimită o scrisoare către o autoritate și minister nefiind implicat în niciun fel în proiect. Dorința acestei scrisori este de a aduce autoritatea statului, Ministerul Sănătății și Guvernul României, să ia o decizie în ceea ce privește construirea acestui edificiu în municipiul Iași, pe terenul pus la dispoziție de către noi”, a mai spus Chirica.

 

 

Primarul a specificat faptul că cei care încearcă să oprească proiectul Spitalului Regional nu urmăresc decât interese personale, de grup sau de partid, fără să țină seama de comunitatea din care face parte.

 

Citește și Controversa Moara de Vânt: „Faceți Spitalul, omorâți Aeroportul”. Trei riscuri provocate de construirea Spitalului Regional


Europarlamentarul Cătălin Ivan spune că amplasamentul este perfect, presiunile PNL pentru mutarea la Miroslava având în spate interese imobiliare n Specialiștii în aeronautică susțin însă că spitalul va fi prea aproape în situațiile în care avioanele vor rata aterizarea sau decolarea: „Au nevoie de spațiu”. Cea mai mare problemă va fi folosirea capătului de nord al pistei, utilizată în sezonul toamnă-iarnă.

 

Controversele continuă în privința amplasării Spitalului Regional de Urgență (SRU) la Moara de Vânt, cel puțin până pe 30 octombrie, data anunțată pentru desemnarea finală ce va fi comunicată de Guvern.

 

Se așteaptă un aviz de specialitate din partea Autorității Aeronautice Civile din România (AARC), reprezentanții Primăriei Iași declarând însă că există un acord de principiu pentru noua construcție. Însă experții din Operaționalul Aeroportului Iași afirmă că noul spital, cu mii de angajați și pacienți, cu heliport și o suprasolicitare a traficului rutier în zonă, va duce la stoparea dezvoltării porții aeriene a orașului. „Principala problemă este restricția pentru aeronavele care ar urma să folosească la decolare și aterizare capătul nordic al pistei”, explică Dan Tofan, de la Operaționalul Aeroportului.

 

Ivan: „Presiuni imobiliare la Miroslava”

Un important politician local susține că o clădire de 9-10 etaje nu ar fi nici o problemă în lateralul pistei, la 1,5 km de aceasta. Europarlamentarul Cătălin Ivan spune că, în conformitate cu legislația în domeniu, locația este potrivită din mai multe puncte de vedere. “Sunt 120 de ha ale Primăriei și instituția poate hotărî amplasarea SRU în diferite variante, astfel încât să existe acces din toate părțile, inclusiv de pe șoseaua mică. În plus, se va face șoseaua de centură ce va lega drumul european care duce spre Târgu Frumos de acea zonă. La un astfel de spital vor lucra 2.000-3.000 de oameni ce vor veni la muncă. Una este să vină acolo, alta să meargă 15 km până la Miroslava. Până la urmă, este vorba despre un spital regional, este normal să fie într-un oraș, nu pe câmp, la câțiva kilometri”, ne-a explicat Cătălin Ivan.

 

Europarlamentarul Cătălin Ivan: „Amplasamentul la Moara de Vânt este perfect. Și ministrul Sănătății a fost încântat”

Acesta susține că a consultat legislația aeronautică și, după toate calculele, pe terenul de pe Moara de Vânt se poate construi cu regim de înălțime de 10 etaje. “Știu că este presiunea PNL pentru cealaltă locație, de la Miroslava. L-au împiedicat și pe ministrul Sănătății să ia acum o decizie. Este un lobby foarte agresiv pentru că acolo sunt interese imobiliare”, mai spune Ivan.

 

Ce spune Aeroportul

Reprezentanții Operaționalului de la Aeroportul Iași spun că nu doar înălțimea este factorul luat în calcul în cazul unui aviz.  “Este empirică interpretarea acelui regim de înălțime. Calculele sunt foarte sofisticate și nici măcar nu le putem face noi. Toată operarea avioanelor se face după date exacte. Se face studiu de obstacolare în acest caz și valorile se încarcă în niște programe speciale care dau procedura de zbor. Abia acele programe pot spune ce împiedică și cum”,  ne-a explicat Dan Tofan.

Dar riscul acelui amplasament nu este dat doar de apropierea de pistă, ci de apropierea de culoarul de zbor. “Amplasarea spitalului acolo, față de culoar, este la maxim 1 km, deci mai aproape decât apropierea fizică de pistă. Calculul se face așa: avioanele vin la aterizare pe o pantă de 3 %. Cum se traduce asta? La 1 km de capătul pistei ele sunt la înălțimea de 30 de m și culoarul aerian trebuie să fie liber, chiar dacă în plan lateral. Sunt calcule foarte exacte, nu le pot detalia”, a mai spus Dan Tofan. Acesta mai spune că și mijloacele de radionavigație pot fi influențate și legislația are astfel de prevederi. “Ce facem cu activitatea de heliport care va fi la spital?”

 

Marius Bodea, directorul Aeroportului, spune că SRU la Moara de Vânt implică trei riscuri: restricții în timpul construcției spitalului, impuse de zboruri, retristricții în zona de protecție după terminarea construcției și îngreunarea traficului rutier pe ruta Iași-Aeroport.

Primul risc se referă la macarelele care vor construi clădirea: „Vor fi întreruperi ale lucrărilor, macarelele nu vor avea voie să se miște în anumite momente, aceleași probleme le-am avut și noi la construirea Terminalului 3”, explică Marius Bodea.

 

„Dacă va fi dat avizul AACR, va fi cu restricționarea drastică a operării pe aeroport pe zona de nord. Rămânem aproape descoperiți acolo. Nu ne opunem SRU, chiar este o investiție excepțională. Dar dacă îl vor face aici, strâng de gât aeroportul, o altă investiție importantă”. Dan Tofan, Operațional Aeroportul Iași.

 

El a precizat că în 4-5 ani pista de 2.400 m va fi extinsă la 3.000 de metri. „Toate calculele trebuie făcute la acest parametru, se schimbă traseele, se schimbă procedurile de aterizare și decolare, ceea ce este valabil acum nu va mai fi valabil atunci”, mai spune Bodea.

 

Zonarea protecțiilor în jurul pistei arată că amplasementul spitalului poate fi un incovenient pentru avioane atunci când vor coti din culoarul de zbor din capătul nordic al pistei

Heliportul de la viitorul spital va fi de asemenea supus restricțiilor. Elicopterul SMURD va avea timpi de așteptare, afectând intervențiile de urgență.

 

Directorul Aeroportului spune că în 2017 se va ajunge la 60 de mișcări pe zi (avioane care sosesc sau pleacă), o creștere substanțială de la 36 de plecări în prezent. „În intervalul 6 dimineața – 1 noaptea vor zbura avioane din sfert în sfert de oră. Vor fi foarte multe restricții în zona de protecție în tot acest timp”, afirmă Marius Bodea, referindu-se la faptul că elicopterul SMURD va fi ghidat de turnul de control al Aeroportului.
Un alt risc îl reprezintă iluminatul Spitalului Regional, care ar putea confuziona piloții de avioane, existând și în această privință restricții aeronautice. 

 

Citește și Gafița, clientelismul din Primărie pe cele mai înalte culmi: cum să faci din pat 40.000 de lei în două luni

 

Expertul Dan Tofan afirmă că zonele laterale, SRU urmând a fi plasat la 1,5 km de pistă, sunt foarte importante în situațiile în care un avion ratează decolarea sau aterizarea: „În aceste situații există o procedură de urgență, cu devierea avionului spre una din zonele laterală de restricție”.

 

Lui Marius Bodea îi este cel mai frică de aglomerarea traficului rutier:  „Chiar și-acum sunt momente în timpul zilei când se formează coloane pe drumul de acces. Dacă se adaugă miile de angajați, pacienți și vizitatori de la spital, traficul va fi sugrumat. Chiar dacă se face o nouă șosea, cea de pe Moara de Vânt va rămâne aglomerată”. Părerea sa este că noua investiție, Spitalul Regional, ar putea bloca dezvoltarea aeroportului în perioada următoare.


Pagina 28 din 30

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Noiembrie 2019 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Go to top