Duminica, 23 09 2018
Marius Bodea: „Domnule Chirica, nu mai luaţi ieşenii de proşti!”

Marius Bodea: „Domnule Chirica, nu mai luaţi ieşenii de proşti!”

„Domnul Mihai Chirica nici până la această oră nu a oferit explicaţii opiniei publice de ce, în calitate de ordonator principal de credite, a plătit cu 400.000 euro mai mult pentru stâlpii ornamentali montaţi în cadrul lucrării de amenajare de pe Splai Bahlui, în condiţiile în care sunt neconformi, raportat la cerinţele pe care le-a avut Primăria”, arată Marius Bodea într-un comunicat de presă.

 

„Dumnealui „o scaldă” în declaraţii trunchiate, însă la acea dată, când s-a realizat achiziţia, era în vigoare HG 925/2006 reactualizată, care reprezintă normele de aplicare a OUG34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. În această Hotărâre de Guvern se precizează obligația autorității de a numi o comisie de evaluare pentru atribuirea contractelor şi prezintă atribuțiile comisiei de evaluare, fiind inclusă si atribuția de a verifica propunerile tehnice prezentate de ofertanți:

Art. 36, alin. (2), lit a) arată că o oferta este declarată neconformă daca nu satisface in mod corespunzător cerintele caietului de sarcini.                   

Art. 73, alin. 1) menționează că autoritatea poate coopta un expert care să analizeze ofertele tehnice pentru a susține activitatea comisiei.                     

Art. 81 arată că comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme.

 

Este evident că Primăria a plătit o ofertă neconformă, deşi avea obligaţia legală să o respingă. Dacă motivul nerespingerii ofertei şi a plăţii ilegale îl reprezintă prietenia strânsă a primarului cu cel care a intermediat livrarea acestor stâlpi, atunci domnia sa va trebuie să răspundă mai multor întrebări, în faţa mai multor instituţii.

Cert este că, în acest moment, au fost plătiţi stâlpi care nu corespundeau cerinţelor stabilite şi pentru care intermediarul a cerut, iar Primăria a plătit, o sumă de 2 ori jumătate mai mare decât preţul lor real, facturat de producător.

Adică, domnule Chirica, aţi plătit din buzunarul ieşenilor un „capac” de 400.000 euro. Nu un capac de WC, cum penibil răspundeţi, ci o marjă de adaos uriaşă, care, în jargonul ce des îl folosiţi, se numeşte “capac”.

 

În ce priveşte dirigintele de şantier, adică reprezentantul Primăriei în relaţia cu constructorul, funcţie pentru şi domnul Chirica a obţinut atestat, îi redăm textul legal al legii 10 privind calitatea în construcţii.

Art. 28

Răspunderea pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență, a unor construcții de calitate corespunzătoare, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite prin procedurile și regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participă la conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea acestora.

Art. 29

Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de materiale și produse pentru construcții, executantul, responsabilul tehnic cu execuția atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

Art. 6

(1) Obligațiile privind asigurarea cerințelor fundamentale prevăzute la art. 5, în toate etapele prevăzute la art. 2, revin factorilor implicați, potrivit responsabilităților fiecăruia stabilite în condițiile legii.

(2) În sensul prezentei legi, factorii implicați prevăzuți la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanții, cercetătorii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clădiri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, diriginții de șantier autorizați, producătorii/fabricanții de produse pentru construcții, reprezentanții autorizați ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții, organismele de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții, organismele de evaluare tehnică europeană în construcții, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcții, laboratoarele de analize și încercări în construcții.

Art. 13

(3) Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor și a intervențiilor la construcțiile existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginți de șantier autorizați, angajați ai investitorilor, și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executanților.

În concluzie:

  1. Nu îl bănuim pe dl. Chirica că nu cunoaşte legea pentru că este însuşi domnia sa diriginte de şantier atestat.
  2. Domnia sa, împreună cu aparatul de specialitate, avea obligaţia legală să verifice, să recepţioneze şi să plătească doar oferta conformă.
  3. Rămâne, de domeniul evidenţei, un “tun” de 400.000 euro dat ieşenilor”, mai spune deputatul PNL Marius Bodea.
Citeste si...
Nota
(0 voturi)

Antibiotice

Facebook

Arhiva ReporterIS

« Septembrie 2018 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Clipul zilei

Go to top