fbpx
 
Oferta de școlarizare a SRI la Politehnica ieșeană: nouă locuri pentru studenți de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Oferta de școlarizare a SRI la Politehnica ieșeană: nouă locuri pentru studenți de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași


Nouă studenți ai Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) au șansa de a se angaja la Serviciul Român de Informații după urmarea unor cursuri de licență organizate de Politehnica ieșeană în parteneriat cu SRI.

Oferta publică de școlarizare a Serviciului Român de Informații prin studii universitare de licență organizate de institute civile de învățământ superior, în acest caz TUIASI, este următoarea:

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Domenii de licență:

Electronică aplicată – 1 loc

Tehnologii și sisteme de telecomunicații – 4 locuri

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Domeniu de licență:

Calculatoare și Tehnologia Informației – 4 locuri

TERMEN DE ÎNSCRIERE: 31 martie 2024

OBIECTIV: formare de ofițeri care vor fi încadrați după absolvire în unitățile SRI

CATEGORIE STUDII: învățământ de zi, cu frecvență

Informații complete pot fi consultate în linkul următor.

PROBE ELIMINATORII:

 • interviuri de selecție
 • evaluare psihologică preliminară și evaluare limbă străină evaluare psihologică complexă
 • examinare medicală

Candidații vor susține aceste probe în unități specializate ale Serviciului Român de Informații și vor putea participa la concursul de admitere pentru locurile solicitate de SRI doar dacă promovează toate etapele de selecție. Procesul de selecție are loc anterior concursului de admitere.

PROBELE DE CONCURS: sunt precizate pe site-urile instituțiilor organizatoare ale concursurilor de admitere.

ÎNSCRIEREA: candidații interesați se vor înscrie în procesul de selecție prin transmiterea unui CV la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (cu titlul Licență zona tehnică – Nume și prenume) și cu precizarea, în corpul e-mail-ului, a localității unde le este mai facilă contactarea de către un reprezentant HR al SRI.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE: Persoanele care doresc să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de licență în cadrul instituțiilor civile de învățământ superior, pe locurile SRI, trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • au cetățenie română și domiciliul stabil în România;
 • au vârsta de până la 23 ani împliniți în cursul anului 2024;
 • sunt absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat (se pot înscrie și elevii din ultimul an de studii liceale care, la momentul participării la concursul de admitere, vor face dovada absolvirii cu examen de bacalaureat);
 • au avut, pe perioada studiilor liceale, mediile anuale la purtare minim 8,00 și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;
 • nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulți ani de studiu, din motive imputabile; nu au fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiuni și nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
 • în situația în care fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, declară în scris că, după admitere, renunță la calitatea de membru al acestora;
 • candidații care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizații sau societăți comerciale declară în scris că, după admitere, vor renunța la aceste calități;
 • nu fac parte din organizații aflate în afara legii, culte sau organizații religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibile cu exercitarea profesiei de militar;
 • acceptă, în situația în care vor fi declarați „admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți cetățenești prevăzute de reglementările specifice statutului de cadru militar;
 • acceptă derularea verificărilor de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 privind accesul la informații secrete de stat;
 • după finalizarea programului de studii universitare de licență, acceptă încadrarea ca ofițer în SRI (cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din acest statut) și au disponibilitatea de a fi repartizați în orice zonă a teritoriului național, potrivit intereselor și nevoilor Serviciului.

STATUTUL STUDENȚILOR:

Pe durata studiilor universitare de licență, candidații declarați „Admis” pe locurile alocate Serviciului Român de Informații vor fi înmatriculați la instituția civilă de învățământ superior și luați în evidența de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din cadrul SRI, cu statut de student militar.

Pe perioada deținerii statutului de student militar, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” asigură pregătirea militară și acordă drepturile de personal aferente acestui statut, o sumă de aproximativ 950 ron/lună, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, o singură dată, pentru fiecare vacanță din cursul unui an de învățământ, dacă au domiciliul sau reședința în altă localitate decât cea în care se află instituția de învățământ, precum și contravaloarea cazării în căminele studențești. De asemenea, pot beneficia de burse, ce se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), cu excepția celor sociale care se acorda pe o perioada de 6 luni, prin hotărâre a Senatului universității, la propunerea Consiliului de administrație (în cuantum de 950 ron).

Studenții militari înmatriculați de instituțiile civile de învățământ superior în beneficiul Serviciului Român de Informații, încheie un contract de școlarizare cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” pe componenta de pregătire militară și un angajament cu Serviciul Român de Informații privind perioada de timp pentru care au obligația de a activa în cadrul Serviciului, respectiv 10 ani de la finalizarea studiilor universitare de licență.


Citeste si...
Nota
(0 voturi)
Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Arhiva ReporterIS

« Mai 2024 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31